textos

Algo así como un significante de época, gato.Comentarios